Sabtu, 28 April 2012

[[SUKU LAMPUNG]] PENAHAN DI BATU BALAI [CEKHITA BUNTAK]


Oleh Hendrik Semaka 


 

Induh khisokni, Zaki nyilekhan mid jam Tissot say nandok di culuk kikhini. Pudak handak khik tanggomni bukhubah ngebekhucut daleh makhah. Khadu telu jam Zaki bupawai di siakhni matakhani say mulai ngehandopko ubun-ubun. Mejong di batu kakhang, ngehayak lawok di pesisikh batu balai. Umang-umang lelapahan di hantakha cukutni sai basoh andahni wai lawok. Khukuk say ni pegung di jakhi kanan geluk bella ni sebu angin say khatong jak tengah lawok.. 

Semapu pikikhanni Zaki campukh aduk. Sabakh menah, buhakhap, nyuwoh khik makhah jadi sai. Jak jam walu mehayu ia nunggu kekhatonganni Dila. Muli say ni kenal liwat 'sahabat pena' di majalah Suakha Lampung. Khadu pitu bulan tian butunang khik bukundang. Najin kung pekhnah putungga,. Tian khua khadu kenal nihan. Bucekhita, putanya kabakh dalih bujanji haga setemonan. Unggal minggu tian khua sekikhiman sukhat. Bukikhim photo, wayak, daleh puisi-puisi.. 

Pitu bulan nikhasa tian khadu cukup haga setungga'an kebian jo di Batu balai. Pantai say kecah dalih helau mak jawoh anjak pantai Tekhbaya. Setunggaan khani hinji khadu dipakati tian jak jawoh hakhi. Disukhat say di tekhima Zaki nambi tian khadu sepakat jenganni, jam pikha, khik kawai api say haga nipakai tian khua. Kipak mekhisok bukikhim photo, kidang tian makkung wat pekhnah putungga kipak sekali. Kidang nyatani Dila mak khatong. Lebon hakhapanni Zaki haga bukundang setemonan tugok bulambanan sesuai janjini tian khua. 

Ganta khadu bela sabakh ni Zaki. Minjak Ia, jak hejong ni. Nguttaiko sepatu say sabakh ngekhi'i iya jak mehayu. Mulang. Ninggal ko luyut di heni handak, khik hakhapan say khadu puput. Sambil lapah ilung khang parkir motor, ia ingok jama Imron. Indai say sebingi cawa haguk Ia. "dang lamon ga buhakhap. Dila no, kan ikah kenal liwat sukhat. Kidang kekalau ia khatong nungga'i niku jimmoh.." Temon muneh, tanno hancukh unyin hakhapan.. Khadu jak bayakh khik bubalah sekhabbok haguk tukang parkir, ia langsung nge-gas motor ni kincong. Jak suakha motorni, muli mekhanai say memidokhan kebian no pandai, sekedau ni lagi mak bangik hati.

Diperumnas Kemiling tanjung karang, mak jawoh anjak Terminal... Bendera kuning anjak kekhtas dipasang di tengabbah khik khelaya nuju mid lamban say khekhada balak anjak say bakhih. Bebai-bebai tuha ngukha walawikhi ngusung cepun bututup sebekhah. Tarub khik kubu khadu mesaka budikhi. Kekhanda moneh khadu dikhatongko anjak mesigid. 

Pepikha khagah bukatupung ngobrol setengah sesiahan di gekhilan lamban... "kasihan moneh Pak Balak tian ya mamak.." "Anak hahana.., dipa ampai khua bulan anjak wisuda..". Hani Ahmad. "iya, mak nyangka.." "Haga kejung hiwang khek batuy ni tiyan" Timbalni khagah say di ukhau mamak.. Haji Ishak, say lamban ni lalat khua anjak lamban say kecadangan, mak benni nimbal.. "iya. Khannolah umukh. Kipak say mak kikham pandai, kapan ya khatong.." "semula kham harus selalu ingok di mati." "hinnolah maksud ni kham kumpul dalih takziah kebian ji.." Pepikha khagah say nengisko ni cunggok-cunggok.. 

Dilom lamban, hiwang bubisok mak setakhuan. Pepikha jamma mejong, ngaji yaasin khik budu'a ngelilingi mayit say khadu di bungkus kain kafan.  "ya khappa lah Minan,.. Semula bang injuk khajjo..??" Hani bebai ngukha butanya jama bebai kekikha umukh pak ngepuluhan tahun, say mak setakhuan miwang ngehayak mayit.. "induh, Nakan..? Menapi bang injuk khajjo nasip sikam Mamakmu..," Lelegohan, bucekhita bebai no dalih bubisok... "sekhadu sikam jak sarapan bakhong, jam walu pagi jinna ia balin. Jak sebingi so ia nangguh, haga memidokhan mid Batu balai.." 

"Muaq na mak tikeni. Kidang kupikikh sikam Mamak mu, appai muak na hijjo ia nangguh memidokhan katti na kuliah. Semula ku izinko sikam..." "Mamakmu kuk say manas ko motor na, semangkung ia lapah" Hani sambil ngelap luwoh.. "kidang mak kusangka nakan.." "kung genok sejam ia lapah, sikam di telpon Pelisi. Nyawako ia mak lagi, kecelakaan.." "ya Allah, anak ku Dila..., niku mak lagi kahuud.." Hani emak ni Dila sambil musau pusau culuk ni say khadu sedakop dibungkus kafan... Sementakha Bapak ni kelia'an bunjak tabah. Mak setakhuan ia istikhfar, sambil kekala menok photo say nandok di sesai lamban... 

*** khannolah..., gakhis ni Tuhan. Janji ni Dila jama Zaki, haga setungga'an, ikah mingan ni tepati togok khelaya, mak jawoh anjak lamban ni.. Sementakha nyuwoh khik suya ni Zaki mak bella. Bakhong jama puput na penahan ni Zaki di Batu balai... 


Tidak ada komentar:

Posting Komentar